Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

05-06-2017 13:05

Volgens de Algemene Rekenkamer wordt het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting gezien als een waardevolle opbrengst van de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen. In dit proces spelen transparantie, betrouwbaarheid en denken vanuit het gemeenschappelijk belang een belangrijke rol. Het is zaak dat gemeenten samen met de schoolbesturen naar mogelijkheden zoeken om een gezamenlijke visie te ontwikkelen.
Het Huisvestingsvoorstel van VNG, PO-Raad en VO-raad kan hierbij richting geven, omdat schoolbesturen en gemeenten een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan moeten vormgeven. Gemeenten en schoolbesturen kunnen elkaar hier vinden als gedacht wordt vanuit de ambitie goede onderwijsgebouwen te realiseren. Hierbij gaat het niet alleen over cement, stenen en geld. Belangrijker nog is visie ontwikkeling met betrekking tot de inhoud. Onderwijs en gemeenten, leerlingen en ouders vinden  elkaar dan in ideeën over de toekomst in een passende, thuisnabije en perspectiefvolle onderwijsomgeving. Door de decentralisatie van (onderwijs)middelen is de noodzaak tot ontwikkelen van inspirerende huisvesting als gezamenlijke prestatie nog belangrijker geworden.
Wat zou het goed zijn om binnen de samenwerkingsverbanden PO en VO samen met de betrokken gemeenten tot die visie ontwikkelingen te komen. Ontschotting van geldstromen, maar ook het weghalen van beleidsmuren om zodoende alle kinderen binnen hun individuele mogelijkheden een zo goed mogelijke toekomst te bieden.
De tanende maar wel benodigde kennis over onderwijshuisvesting en de inhoudelijke kennis over onderwijs en aanpalende beleidsterreinen verdient versterking bij de gemeenten. Niet iedere gemeente voor zich maar gezamenlijk, binnen de eerder genoemde samenwerkingsverbanden. Nog mooier zou het zijn als de beleidsmedewerkers m/v elkaar regelmatig tegenkomen in een gedeelde werkomgeving. Zeg maar een organische kruisbestuiving i.p.v. al die verplichte overleggen zoals LEA, REA, OGOO en noem zo maar op. Optimale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten/wijk/gebiedsteams binnen al bestaande geografisch bestuurlijk/ambtelijk verbanden waar natuurlijke koppelingen tussen beleidsmedewerkers en kennisdragers als vanzelf ontstaan. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden beleidsontwikkelingen en krijgen in netwerkorganisaties zoals hierboven geschetst optimaal de ruimte.
Het Ondersteuningsplan is nu voor gemeenten ‘painting by numbers’. Gemeenten en scholen kunnen samen een schets maken van de toekomst. Vanuit visie gedreven en perspectiefrijk, waarin kinderen centraal staan. Wat zou het mooi zijn om met dit dromenpalet een nieuwe werkelijkheid te kunnen schilderen.

Ik wens u een prachtige zomer.

Gertjan Nijpels
 

05-06-2017 13:06

 ‘Alles heeft zijn tijd nodig, of onder druk wordt alles vloeibaar’

Roger Brull, geboren in 1962 in Limburg en van mijn vijfde tot mijn 29ste gewoond in Groningen. Nu wonend in Vaassen (de mooie Veluwe), getrouwd met Ellis en  vader van zoon Lars en dochter Lieke.  
Tot juridisch bestuurskundige opgeleid in Groningen heb ik tijdens mijn werk aanvullende opleidingen gevolgd, van makelaardijleer tot vastgoedmanagement. Maar ook voor een goed getapt glas (horeca) of een massage (masseur) kun je bij mij terecht.
Mijn  hele werkzame leven ben ik bezig geweest met de onderwijshuisvesting en bij verschillende gemeenten in dienst geweest of heb ik via detachering voor gemeenten gewerkt. Op dit moment ben ik in dienst bij de gemeente Ede als adviseur onderwijshuisvesting.  
Ik ben een liefhebber van wat meer abstracte kunst. In mijn vrije tijd mag ik graag boogschieten en ook fiets ik een dag in de week naar mijn werk in een velomobiel (zo'n rijdende banaan). Wat me, zeg maar, kenmerkt is een combinatie van sportief bezig zijn en praktisch ingesteld. Naar mijn werk moet ik toch; de sportschool is zo overbodig. Als je gezond wilt blijven is bewegen nodig en het is ook nog goed voor het milieu. Dit typeert ook mijn werkaanpak.
                                      
Onderwijshuisvesting is van oorsprong een normatief, regelend stelsel, waarvoor de interesse afneemt. Het gaat om het oplossen van ‘maatschappelijke’ huisvestingsvraagstukken, waarbij bepaalde vragen/wensen vanuit historie, regels en normen beperkt moeten worden. Op basis van een ‘verdelingsvraagstuk van schaarse middelen’ maakt het politieke bestuur (Kabinet, Tweede, Eerste Kamer en politieke partijen) op landelijk niveau al meer dan 20 jaar niet waar wat zij met de mond belijdt. Wat mij betreft pleit dit voor zo snel mogelijke ‘doordecentralisatie van onderwijshuisvesting naar schoolbesturen’. Bij voorkeur met overheveling van de huidige rijksmiddelen; dit legt de knelpunten direct bloot, maar lost helaas nog niets op.

 

<< June 2017 >>
MonTueWedThuFriSatSun
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mail: *

Inschrijven voor:

  • Newsletter

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.