Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

09-12-2014 14:36

Door Hans Hoes          

Zo’n 15 jaar geleden hoorde ik ervan. Mijn neef was trainee bij de ENCI en volgde een tweejarig traject langs diverse afdelingen, voordat hij definitief geplaatst werd. Ruim 10 jaar terug introduceerde ik dat instrument bij mijn werkgever, een gemeente die diversiteit wilde invoeren in het midden- en hoger kader van zijn personeel. Recent sprak ik Lisanne van Ruiten, die begin september als Trainee van het Rijkstraineeprogramma bij het ministerie van OCW gestart is. Een collega bestuurslid van de LVO bleek in Den Haag mentor van één van de trainees te zijn. Wat is het ? Hoe werkt het en kan dat instrument een bijdrage leveren aan het terugdringen van de werkloosheid van hoger opgeleiden? 

Trainee, wat is het?
Het Rijk, vele gemeenten, de VNG maar ook vele grotere bedrijven ( zoals Siemens, KPN, Nationale Nederlanden, ABNAMRO en Aegon) kennen ‘trainees’. Afgestudeerde HBO- of WO studenten doen binnen de organisatie waar ze zijn aangesteld in een periode van 2 jaar op 4 of 5 verschillende plekken werkervaring op. Zij worden daarin door een mentor begeleid. Daarnaast volgen ze vaak een ‘traineeprogramma’ van één of twee dagen per /weekmaand, dat de organisatie hen aanbiedt. Na afloop van de periode hebben ze brede ervaring opgedaan en krijgen óf aansluitend een vast dienstverband óf kunnen intern solliciteren op vrijkomende posten. Er is veel belangstelling voor. Het Rijkstraineeprogramma neemt jaarlijks zo’n 100 trainees aan voor alle departementen, maar er melden zich zo’n 3000 kandidaten. De gemeente Den Haag plaatst jaarlijks 24 personen uit de 1000 gegadigden!

Trainee, waarom wil je het?
Lisanne van Ruiten is een ambitieuze young professional (internationale volksgezondheid).

“Jaren geleden hoorde ik van het Rijkstraineeprogramma en toen ik afgestudeerd was, heb ik erop gesolliciteerd. Onder studenten is het echt een begrip. Veel jongeren die net afgestudeerd zijn willen, zoals ik, graag nog verder leren en het Rijkstraineeprogramma biedt hier een goede kans voor!"

Als Rijkstrainee heb ik in het eerste jaar per maand ongeveer 2 dagen per maand cursus met alle Rijkstrainees. Gedurende deze algemene modules leren we van alles over de Rijksoverheid in de breedste zin van het woord en oefenen we bijvoorbeeld schrijf en presentatievaardigheden. Ook is er in het programma aandacht voor persoonlijke vaardigheden. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen in onderwerpen naar keuze door middel van zelfstudie en keuzemodules. Naast het programma met alle Rijkstrainees hebben we ook binnen OCW een apart programma, hier hebben wij als trainees de mogelijkheid om te kijken waar wij extra behoefte aan hebben, dit kan als groepsverband, maar ook individueel. Tot slot is er vanuit de Rijkstraineecoördinator op OCW maar ook op de verschillende werkplekken veel aandacht voor je ontwikkelpunten, waar ben je al goed in en wat wil je nog verbeteren? Zo ga ik me de komende jaren tot een allround medewerker ontwikkelen.

De onderwerpen waaraan ik werk ( o.a. Passend Onderwijs) zijn erg actueel; in het nieuws, in de Tweede Kamer en in het werkveld. Dit maakt het harstikke interessant en inspirerend om hiermee bezig te zijn. Het leukste vind ik dat geen elke dag hetzelfde is en dat er ruimte is om met mensen uit het werkveld in gesprek te gaan”

Inrichting Traineeprogramma
Het Haagse traineeprogramma kent een vergelijkbare opzet.

Er zijn 2 traineeprogramma’s: WO Master en HBO Bachelor. Beide programma’s zijn bedoeld voor jonge talenten, die een loopbaan ambiëren als (beleids)adviseur, projectleider of manager binnen de gemeente Den Haag. In het traineeprogramma worden ze opgeleid tot professionals door:

 • een stevig persoonlijk effectiviteitsprogramma
 • ze werkervaring in de organisatie op te laten doen binnen twee functies en twee diensten
 • ze inzicht te bieden in het reilen en zeilen binnen de organisatie
 • ze te faciliteren in het opbouwen van een breed netwerk, ook buiten de twee traineeplekken
 • ze te laten ontdekken waar hun kracht ligt op werkgebied.

Tijdens het tweejarig traineeprogramma houden de trainees zich, naast het uitoefenen van hun functie, gemiddeld 8 uur in de week bezig met diverse onderdelen:

 • Gemeentebrede projecten
 • Netwerkactiviteiten zoals het kennismaken met directeuren en wethouders
 • Het organiseren van praktijkdagen. Zie de blogs op www.denhaag.nl/trainees
 • Persoonlijk effectiviteitsprogramma
 • Trainingen over interactieve beleidsvorming, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, de gemeentewet en gemeentefinanciën

Den Haag verbreedt dit programma d.m.v. een tweetal samenwerkingsverbanden. Enerzijds Het bevorderen van de samenwerking tussen trainees van diverse overheden met als doel het functioneren van het openbaar bestuur als geheel verder te ontwikkelen. Dat is:

 http://www.interbestuurlijketrainees.nl  Anderzijds is in 2012 een tweejarig proefproject gestart voor wo-trainees, in samenwerking met trainees van andere organisaties: The Hague Experience (THEX). Dit is een netwerk- en kennisprogramma voor trainees van verschillende grote werkgevers in Den Haag. Zie ook: http://www.thehagueexperience.nl

Trainee als opstap en verbreding van je loopbaan
Een traineeprogramma kan op diverse wijzen, vooral ook in studentensteden een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor afgestudeerde HBO- en WO- Studenten. Er is veel belangstelstelling voor, dus lang niet iedere aanmelding leidt tot succes. Naast Rijkstraineeprogramma, zie www.wewrkenvoornederland.nl/starters/het-rijkstraineeprogramma en de traineeprogramma’s van de grote gemeenten, zoals Den Haag (www.denhaag.nl/trainees) kent de VNG ook een traineeprogramma, waarin ze trainees detacheert bij gemeenten. Zie hiervoor www.vnggemeentetrainee.nl. Op die wijze kan de werknemer investeren in zijn toekomst. Maar het biedt ook uitstekende kansen voor de gemeenten met een vergrijzend personeelsbestand om te werken aan vernieuwing. Naast de overheid zijn er vele bedrijven die traineeprogramma’s kennen. Velen werken, wat betreft werving en promotie samen bij voorbeeld via www.traineeschapplaza.nl

Als casemanager bij de gemeente of het UWV is dit één van de instrumenten om aan te denken bij het vinden van baanopeningen voor jonge afgestudeerden.

Maar ook de goede personeelsfunctionaris die zoekt naar een juiste balans tussen ouderen en jongeren, ervaring en vernieuwing, zou op dit instrument moeten inzoemen.

<< December 2014 >>
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

E-mail: *

Inschrijven voor:

 • Newsletter

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.