Vermeerlaan 70, 1213ED Hilversum

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Op 15 mei organiseert de LVO, met bijdragen van enkele partners, haar jaarbijeenkomst in Hilversum. Het thema van die dag sluit aan op de klimaatdoelstellingen. Leden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. We gaan in de op de mogelijkheden en beperkingen; wat kán technisch en wat niet, welke goede voorbeelden zijn het navolgen waard, wat gaat het allemaal kosten, hoe organiseren we dit en wie betaalt wat? Na afloop zullen we ook een paar aansprekende voorbeeldscholen bezoeken. Tipje van de sluier: De bekroonde basisschool De Molenwiek, een project opgezet door www.mevrouwmeijer.nu Save the date en meld je vast aan voor deelname bij projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Extra Ledenvergadering 13 december 2019 te Bilthoven

Tijdens deze extra ledenvergadering is de wijziging van het bestuur geagendeerd, alsmede een aanpassing van het beleid  en (optioneel) een voorstel m.b.t. de samenwerking met Bouwstenen. De agenda is hier te vinden. De overige stukken staan op de website in het dossier jaarstukken (voorstel LVO naar 2020 en verder en het verslag van 18-06-2019). NB:  Leden worden verzocht zich vooraf voor deelname aan te melden bij w.ruiterkamp@debilt.nl vanwege de catering en de lunch, die aansluitend aan de vergadering wordt aangeboden.

door Hans Hoes
De brief van de LVO en een aantal andere organisaties, waaronder Learn For Life, Ingrado en de Vereniging ABC, is op 6 juni aan de ministers van OCW en SZW gezonden. Op 13 juni zal de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer met de ministers van SZW en OCW
overleggen over de brief van 18 maart jl over het vervolg op het project ‘Tel mee met taal’. Vele adviezen zijn er over uitgebracht. De vergadering van de commissie is openbaar, maar ook via digitaal te volgen.

door Roger Brull
De afgelopen maanden heeft een werkgroep van FMH hard gewerkt aan de aanvulling en uitwerking van het onderwijshuisvestingsadvies van de VNG en de PO- en VO-raad. Het rapport onderwijshuisvesting… en nu aan de slag is gereed. Met een begeleidende brief is het rapport op 7 juni aan het VNG-bestuur aangeboden. Gebruik en verspreid het!
 

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres
Captcha-code:

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.