Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

De Onderwijsraad, OSG Sevenwolden en het Bornego College nodigen u uit voor een onderwijsdialoog over gemeenten en onderwijs. Gemeenten spelen sinds jaar en dag een rol in het onderwijs, maar die rol is aan het veranderen. Op verzoek van de regering maakt de onderwijsraad de balans op van de veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein. Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeenten en scholen/schoolbesturen? Voor meer iinformatie klik hier.

LVO en VNG nodigen alle de beleidsadviseurs onderwijs- en jeugdbeleid van de gemeenten in Nederland uit voor een interactieve bijeenkomst op 3 april a.s. te Amersfoort.
In de periode 2014-2016 is  de transformatie van het sociaal domein gestart. Hoe borgen we (met nieuwe volksvertegenwoordigers in Rijk en gemeenten) alle veranderingen en wat zijn de vervolgstappen? Kom daarover halen en brengen op 3 april! Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
 
 

Vorig jaar heeft de LVO – in opdracht van OCW – een vijftiental regionale bijeenkomsten georganiseerd over de rol van de gemeente bij de daling van het aantal leerlingen (krimp). Dat proces is (met medewerking van veel deelnemers, waarvoor dank) vorig najaar geëvalueerd. Bijgevoegd treft u deze evaluatie aan. Toegevoegd zijn een viertal bijlagen. Bijlage  a bevat de details van de uitspraken van alle deelnemers. Bijlage b is een overzicht van de bezochte regio’s  en bijlage c is een voorbeeld van de presentaties die OCW in de bijeenkomsten gehouden heeft.  Bijlage d is (op verzoek van vele deelnemers) een terugblik van de accountmanagers van OCW op de bijeenkomsten. Tenslotte is een flyer bijgevoegd met de NAW gegevens van de accountmanagers leerlingendaling.

Een positief begin voor 2017!
De week voor kerst is het gezamenlijke voorstel over de onderwijshuisvesting (met name Renovatie) naar de staatssecretaris gestuurd. In het voorstel wordt beschreven hoe processen en middelen tussen gemeenten en schoolbesturen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het gaat onder meer over de verplichtstelling van een IHP voor gemeenten en een MOP voor de scholen. En dat voor beide bovendien het kwaliteitskader Huisvesting het uitgangspunt moet zijn.
Dit is de eerste keer in de historie dat gemeenten en schoolbesturen de handen in elkaar slaan om het probleem van de onderwijshuisvesting aan te pakken. Samen met een werkgroep van de sectie FMH heeft de LVO zich fiks ingezet voor het  bereikte resultaat. 
Bijgevoegd treffen jullie de brief aan de staatssecretaris aan en ook het slotdocument.
 
 

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.