Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Hans Hoes
Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG (4)
Dinsdag 5 juni heeft het LVO bestuur een vijftal aanbevelingen gedaan t.a.v. het huisvestingsvoorstel. Deze worden ingebracht in het overleg dat de VNG deze maand organiseert. We verwachten daarmee een evenwichtiger voorstel dat de samenwerking tussen onderwijs en overheid blijvend transparant maakt en versterkt. Voor de aanbevelingen klik hier.

Doe mee!  Laat jij in juni ook van je horen?!
Roger Brull
Concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG (2)
 Als vervolg op onze nieuwsbrief van 9 mei vragen wij jullie, met behulp van van bovenstaande kreet, om actief deel te nemen aan het vervolg op de rapportage Concretisering (onderwijs)huisvestingsvoorstel van PO-raad, VO-raad en VNG.
De afgelopen twee weken heeft de door HEVO opgestelde rapportage nogal wat stof doen opwaaien en flink wat reacties opgeleverd.
De commissie OCW van de VNG heeft op 24 mei 2018 het ingevoegde bericht gestuurd aan de deelnemers die direct of indirect naar de VNG hebben gereageerd.
Er worden nu eerst extra bijeenkomsten door de VNG georganiseerd. Die zullen plaatsvinden in de maand juni.
Daarom deze oproep! Lees de rapportage, neem deel aan de bijeenkomsten en maak je mening kenbaar.
Ook tijdens de FMH bijeenkomst van 22 juni zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

Ledenvergadering  LVO op 19 juni a.s.
De jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden het (financieel) jaarverslag aanbiedt, zal plaatsvinden op 19 juni a.s. van 16.30 -17.00 uur te Baarn. De agenda en andere stukken kunt u vinden op de website in het dossier jaarstukken.
 

De jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de leden het (financieel) jaarverslag aanbiedt, zal plaatsvinden op 19 juni a.s. van 16.30 -17.30 uur te Baarn. Noteer deze datum vast in uw agenda.

 

Ruimte-OK organiseert met de gemeente Amsterdam op 6 maart a.s. haar landelijke kennisdag in Amsterdam. De LVO verzorgt een werktafel over ‘decentralisatie naar een volgende fase’, ons visiedocument over onderwijshuisvesting. De kans voor gemeenten om met het PO en VO af te stemmen op het onderwijs in uw gemeente de komende jaren. Meer informatie en inschrijving vindt u in de uitnodiging.

 

Vandaag hebben we minister Engelshoven van OCW onze visie op volwasseneneducatie in de 21ste eeuw gestuurd. Wij hebben deze houtskoolschets de afgelopen maanden met een aantal bij dit dossier betrokkenen ontwikkeld.
Kernpunten ervan zijn:
1)      Verbreding van de VE
2)      Persoonlijk Educatieplan
3)      Persoonlijk ontwikkelbudget + revisie
4)      Kwaliteitskader
5)      Training van vrijwilligers en docenten
6)      Koppeling van budgetten.

De brief aan de minister is evenals het visiedocument te downloaden door erop te klikken.
 

Op 7 november hebben wij minister A. Slob van OCW ons visiedocument Onderwijshuisvesting gestuurd. De afgelopen maanden heeft een werkgroep van de sectie FMH er hard aan gewerkt, veel overleg gevoerd en uiteindelijk het bestuur een eindconcept voorgelegd. Kernpunten ervan:

 

 

* Het PO blijft een kerntaak van de gemeenten


* Regionale expertisecentra (onderwijs –overheid)


* Meerjarig regionaal IHP voor PO en VO


* Schaalvergroting waar mogelijk


* Normvergoeding omhoog

 

Het visiedocument en de brief aan OCW zijn te openen door erop te klikken.  

 

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.