Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn

(T) 0624797158  (E) projectbureau@lvo-onderwijs.nl

Tijdens de regionale bijeenkomsten over de Toekomst van het onderwijs in uw regio is ook gesproken over de subsidieregeling regionale procesbegeleiders. Schoolbesturen in gebieden met leerlingendaling kunnen dit jaar net als in 2015 bijzondere bekostiging aanvragen voor het aanstellen van een onafhankelijke regionale procesbegeleider. Voor gemeenten een mogelijkheid om het overleg met de schoolbesturen over leerlingendaling op gang te brengen. Er komen twee tranches, één voor 15 september en één tussen 14 september en 1 december.

Voor meer informatie klik hier.

Bijeenkomst ‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs’ op donderdag 10 november 2016
Een succesvolle scholenfusie, een geslaagd gebiedsplan of een goede samenwerking tussen onderwijs en  arbeidsmarkt. Daar hoort u meer van tijdens de bijeenkomst die in de ochtend van 10 november, centraal in het land plaats zal vinden. Aanbevolen voor gemeenten en schoolbesturen die met leerlingendaling te maken hebben. Voor meer informatie  en aanmelding zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/inhoud/evenementen/succesverhalen-leerlingendaling-in-primair-en-voortgezet-onderwijs

 
 

Het bestuursakkoord tussen VNG en het Rijk, waar tijdens de inspiratiebijeenkomst  (investeren in het jonge kind; wat is wijs?!) op 21 juni melding van gemaakt werd, is op 1 juli met een VNG ledenbrief gepubliceerd. Voor deze documenten, die uw dossier aanvullen, klik hier en hier

Succes (voor zover nog aan de orde) met het formeren van beleid

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw e-mailadres in.

Inschrijven activiteit

Activiteit:
Gemeente / Organisatie:
Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats

Factuuradres:

Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
E-mailadres
Agenda
Geen agenda items.
Er bevinden zich geen gebeurtenissen in de agenda.

Lid worden

De LVO is een beroepsvereniging en netwerkorganisatie voor onderwijsadviseurs bij gemeenten en bedrijven. De organisatie deelt haar kennis en adviseert de landelijke overheid en de VNG op de deze dossiers.

» Meer informatie en aanmelden


Beëindigen van uw lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap beëindigen door dit kenbaar te maken vóór 1 december van het lopende jaar.